Klachtrecht

Hoe te handelen bij klachten:

Wat als je niet tevreden bent over je consult massagetherapie?

Soms loopt het anders dan verwacht en dat is voor ons beiden en vooral voor jou vervelend. De weg die je dan kunt bewandelen is als volgt:

Je kunt je in eerste instantie direct tot mij richten. We proberen het probleem samen op te lossen. Ben je daar onverhoopt niet tevreden over of wil je direct je klacht bij een onafhankelijke persoon neerleggen dan zijn er de volgende mogelijkheden:

Eerst volgt bemiddeling door de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging LVNT: hiertoe dient een klachtenformulier te worden ingezonden. Zie hier voor het klachtenformulier.

Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt dan kun je je wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject. Mijn praktijk is aangesloten bij bij geschillencommissie SCAG. Zie hier voor de brochure van SCAG.

Logo SCAG

Call Now Button